Administratieve ondersteuning bij aanvragen van bijzonder bijstandsvoorzieningen. Hulp bij budgetteren en op orde maken financiële administratie. Hulp bij het in gang zetten naar voorliggende voorzieningen. Ondersteuning bij het traject naar schuldhulpverlening.

Secretariële ondersteuning in het hogere segment, ondersteuning in politiek-bestuurlijke processen en re-organisatietrajecten. Ook het verslaan van hoorzittingen van beroeps- en bezwarencommissies voor de overheid behoort tot de expertise. Voorts ervaring met ondersteuning van breed samengestelde klankbordgroepen.

Projectsecretariaten gespecialiseerd op het gebied van het domein zorg en welzijn, ondernemingsraden en verenigingen van eigenaren.
Ruime ervaring o.m. in de volgende werkvelden: overheid, zorg, ruimtelijk, beleggingsmaatschappijen, woningbouwvereniging, onderwijs en politiek.
Toegerust voor transcriptie opdrachten.
Opdrachten i.k.v. HRM / personeelswerving.

Voordelen

  • directe inzetbaarheid
  • hoge kwaliteitsnorm
  • continuïteit is gewaarborgd
  • transparante tariefstelling
  • cliënten worden weer in hun kracht gezet en behouden autonomie
  • directies / managementteams / ondernemers kunnen zich richten op hun eigen taken

Comments are closed.