U heeft het druk, druk, druk. Vaak doet u honderd dingen tegelijk. En nog blijft er veel werk liggen. U komt er niet aan toe. Onbeantwoorde telefoontjes in de voicemailbox, facturen die blijven liggen, brieven, offertes en gespreksverslagen die uitgewerkt moeten worden, er moeten afspraken gemaakt worden en er ligt nog een mailing.

Managementsupport/Secretariaat/hulp bij uw administratie 

Bij ziekte of werkloosheid, door een scheiding of andere redenen waardoor u tijdelijk moet rondkomen met minder geld. Bij vakantie van uw secretaresse of managementondersteuner, zit u al snel met uw handen in uw haar. Dit is helemaal niet nodig, want JR-P managementsupport  kan deze (tijdelijke) behoefte aan administratieve of secretariële ondersteuning opvullen.

Het verzorgen van correspondentie, het aanvragen van voorzieningen bij gemeenten, het ondersteunen bij budgetteren, het vervaardigen en/of uitwerken van notities en processtukken, het notuleren van (bestuurs)vergaderingen, het opstellen van offertes, rapporten en het verzenden van mailingen. Dit alles is slechts een kleine greep uit de werkzaamheden waarin wij u kunnen ondersteunen.

Personeel en Organisatie

Goed officepersoneel vormt de motor van uw organisatie. Werving & Selectie vormt een belangrijk P&O-instrument. JR-P managementsupport kan een belangrijk deel van dit traject van u overnemen.

U kunt dan denken aan o.a. inventarisatie functie en opstellen eisenprofiel, opstellen advertentietekst, briefselectie en correspondentie, afnemen van oriënterende gesprekken, het voeren van sollicitatiegesprekken, het uitvoeren van een referentiecontrole, adviseren m.b.t. aanname en arbeidsvoorwaardelijke zaken en het voeren van evaluatiegesprekken.

Wij vinden het, net als u, belangrijk dat er écht passende medewerkers in uw organisatie terecht komen. Medewerkers die over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om optimaal op de betreffende plek te functioneren.

Comments are closed.